con sinh năm 93 từ nhỏ con rất thích luyện võ nhưng không có điều kiện để học thầy nên con có coi rất nhiều phim con bắt đầu tập theo nhưng cơ thể con rất yếu hay mệt lắm từ nhỏ tới bây giờ cũng như vậy chạy bộ cở 100m là con mệt rả người tay chân con thì lại không có cơ bắp con biết đánh rất nhiều quyền có quyền con tự sáng tác nửa con đánh quyền nhu và cương đều được nhưng chỉ được một nữa là con mệt rồi xin các cô chú trong diễn đàn giúp đỡ con con thành thật biết ơn