NGŨ CĂN CÓ PHẢI LÀ 5 PHẦN THUỘC VỀ CƠ THỂ ?

Ngũ căn là 5 pháp môn căn bản thuộc về khía cạnh tinh thần mà người tu muốn hoàn thiện tư cách , không thể không suy nghĩ để thực hành cho đúng cách .

Ngũ-căn là tín ,tấn ,niệm ,định và huệ hay nói cách khác là lòng tin tưởng ,sự chuyên cần ,điều suy nghĩ ,tập trung tư tưởng và trí hiểu biết phán đoán .

Ở đây ,vấn đề có thể triển khai theo nhiều khía cạnh trong môi trường xã hội .Chữ tín đứng đầu trong mọi việc giao tế ,do đó trong kinh Qui-nguyên Trực-Chỉ có câu "Tín vi đạo nguyên công đức mẫu" (lòng tin là nguồn mạch của bao nhiêu mẫu ruộng công đức) .

Mọi việc từ nhỏ đến lớn ở đời ,nếu thiếu lòng tin cậy lẫn nhau ,người ta khó có thể cộng tác với nhau được .Sự chuyên cần cũng là yếu tố quyết định cho tư cách đàng hoàng và đứng đắn của một người .

Ví dụ làm việc đúng giờ ;khi đã hứa việc gì ta phải giữ lời ;việc nào chưa biết phải tìm tra cứu đến tận gốc rễ mới thôi ,có như vậy mới đủ uy tín để cho người khác đặt được lòng tin tưởng nơi ta .

Ngoài ra ,việc suy nghĩ cũng giữ một phần quyết định quan trọng trong đời sống .Nghĩ đúng ,hành động đúng .Việc định tĩnh tâm thần và trí hiểu biết sáng suốt là điều không thể thiếu được trong đời sống .

Trí tuệ sáng suốt sẽ đẩy mạnh công việc của ta đến chỗ thành công tốt đẹp như ý .Muốn có được trí hiểu biết lẹ làng ,thông minh ,một phần do bẩm sinh mà có còn một phần do ta tập luyện và tu tập nơi kinh nghiệm mới thành tựu được .

Ngũ-căn là phần trợ duyên cho tư tưởng như phân bón ,hoá chất thêm vào cho cây cối được xanh tốt .Đây là những chất liệu cần thiết để làm phong phú cho đời sống tinh thần ngày càng bén nhạy ,tinh vi .

Người tu hành biết áp dụng trong việc thực hành đúng mức pháp môn nầy sẽ thành tựu được đạo nghiệp lâu dài vậy .

KTCBPG