Nhân có ý kiến của bạn Tatarin tôi nghĩ ta nên mở rộng ra như thế này, đề nghị Bin 571 hoặc trưởng lão của diễn đàn đứng ra làm thì trang nhà càng sôi động. Đó là cần người có uy tín, tiếng tăm để liên hệ với một số nhà ngoại cảm thật sự cho ACE gặp gỡ trao đổi. Từ đó lên lịch, địa điểm, thông báo ,đăng kí, chuẩn bị nội dung vv...Tôi cho rằng sẽ có rất nhiều người nhiệt tình tham gia đấy.NS