Không kể xăng xe và hao mòn xe cộ (!) khoảng 40.000d-50.000đ trong một ngày đi về. Nhưng có lẽ ta không nên tính toán quá, vì với số tiền như vậy chưa bằng tiền một buổi bạn đưa bạn gái đi cafe đâu!