Cho em hỏi một chút: Có chuyện người âm nhập trong người mình gây khó khăn cho mình không gặp được cậu Liên không? Âm cũng như dương mà. Rồi cả chuyện cậu cho vong ra rồi nhưng ra đường hoặc về nhà bị nhập lại thì sao hả bác. Có cách nào để cho các vong sau khi ra rồi không vào lại được thân xác khổ chủ nữa không ạ? Cái này em nghĩ dễ xảy ra lắm. Còn vấn đề lễ lạt thế nào cho đúng bác tư vấn em chút.