Chào bạn Khang Thien.
Rất cám ơn bạn đã quan tâm và đặt câu hỏi.
1-Về chữa ung thư. NS cũng biết rằng đây là căn bệnh thế giới đang quan tâm. Đông và Tây y vẫn chưa giải quyết được triệt để. Khái niệm ung thư ở chỗ Cậu Liên liệu có phải là ung thư như ta đang hiểu không thì NS không biết. Và nếu các bệnh nhân đến với Cậu nói là ung thư để Cậu chữa thì NS chỉ chứng kiến qua Hội trường chưa làm phép kiểm nghiệm theo khoa học. Có nghĩa là phải tập hợp, thống kê, điều tra, phỏng vấn, so sánh rồi mới rút ra kết luận được. NS e rằng đó là một công trình nghiên cứu khá công phu cá nhân NS không làm được. Hơn nữa NS chỉ kể những điều mắt thấy, tai nghe thôi mà.
2-Vấn đề các ông to và vận mệnh quốc gia. Xin bạn không nên đi vào chuyện này vì đây là vấn đề nhậy cảm dính líu đến chính trị, vi phạm vào quy định của diễn đàn. Và nếu cứ cố tình hỏi, NS cho rằng không thiện ý hoặc là đối tượng khiêu khích đấy.
Chào nhé.