Chào bạn.
Hôm đúc chuông tại chùa Phúc bì, mình cứ tha thẩn ở trước sân khấu và chỗ đúc chuông. Mình dự cho đến cuối cùng , có chụp ảnh và đã đưa lên cuối bài của Kiencang, mục quyên góp từ thiện.
Lúc ra về, mình có thấy một chỗ tụ họp tại một gian cách chùa, mình có rẽ vào nhưng ko thấy đề chỗ họp cho TGVH nên đanh về.
Nếu hôm đó có họp thì mình thật tiếc, chưa có duyên rồi.
Dip khac vay.NS