Trích dẫn Nguyên văn bởi thuong Xem Bài Gởi
thành thật cảm ơn tấm chân tình của huynh. mình đã học được rất nhiều từ những bài mà huynh đã đăng
Bác cho hỏi h cậu liên còn làm việc ko ?