Trích dẫn Nguyên văn bởi hero Xem Bài Gởi
hết lộc nhanh thế ah? vừa biết đến cậu thì cậu đã hết lộc ùi
.......

Thôi thì để chuyến sau cũng được vậy. hihihihiihiiii :D :D