Để mình tập hợp xem nhé, sẽ thông báo cho bạn cách ngày đi 1 tuần, nên đi vào thứ 7 nhỉ?