Hôm nay NS đi chơi về có một thông tin mới, NS chưa thử nghiệm song đang dự kiến đi. Thông tin như thế này.Người quen mình đã đi tìm mộ liệt sĩ ở phía Nam dưới sự chỉ dẫn của một người có tên là Cậu Thanh ở xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, Hải Dương. Câu chuyện về Cậu Thanh cũng li kì lắm. Cậu bị ốm hay gì đó từ năm mười mấy tuổi sau đó có khả năng làm việc âm vv...Nay cậu gần 40 mươi thì phải. Hiện dân đến nhờ cậu cũng khá đông. Cậu không được phép lấy tiền, lễ đơn giản, không tiền vàng, chỉ cần ít hoa quả và thành tâm, vì thế mới linh được đến tận bây giờ.
Những thông tin trên NS chỉ là nghe kể lại, nhưng chuyện lạ kì cũng rất hấp dẫn, mình đang muốn thử chuyến nữa xem sao. LX88 hay bạn nào có hứng thú tìm tòi cho ý kiến và tập hợp nhau lại phân công theo thời gian, mảng vấn đề vv...để thu thập thông tin cho ra mắt hình ảnh mới nhé ?
Quái lạ, sao đất Hải Dương lắm nhà ngoại cảm thế nhỉ???NS