Bạn đi Hải Dương, từ đó hỏi đường về huyện Tứ Kì, trên con đường về huyện Tứ Kì bạn đến cột cây số 11, đi quá tí nữa (300m) sẽ thấy 2 nghĩa trang, bỏ nghĩa trang nhân dân, đến nghĩa trang liệt sĩ. Đối diện nghĩa trang liệt sĩ của xã Ngọc Sơn là một con đường vào làng của Cậu Liên lát bằng bê tông ô tô con có thể đi được.Đi thẳng vào khoảng 300m là khu vực nhà Cậu Liên. Bạn hỏi quanh vùng đấy, ai cũng biết. Chúc bạn gặp may mắn.NS