Gửi bạn Khang Thiên.
-Theo mình hiểu và chứng kiến ở chỗ Cậu Liên thìung thư không phải là vấn đề quả báo. Rất nhiều ca quả báo hay bị hành âm hay đòi nợ , NS thấy thường là liệt, què, đui hay bị chết...
-Việc dùng khả năng ngoại cảm để tìm thuốc một cách khoa học thì có lẽ không phải mục đích của Cậu Liên. Có lần trong giảng giải với mọi người, Cậu cũng có phổ biến bài thuocs chữa tim mach có 3 vị thuốc. Tiếc quá, lúc ấy NS không kịp chép 2 vị còn lại, chỉ nhớ được trong đó có Kỉ tử.
-Còn việc ông to..., bạn đọc kĩ phần lời nói đầu sẽ thấy câu trả lời của NS đấy.
Chào bạn.