Về vấn đề ma nhập vào người công giáo.
Đây là vấn đề khá lí thú, NS cũng đã quan tâm trong khi tìm hiểu TGVH.
Trước đây NS ở bộ đội cũng đã từng ở nhà người công giáo và đọc rất nhiều về sách kinh thánh của chủ nhà. Khi đơn vị di chuyển, ông chủ nhà còn đi theo và vận động vào đạo. Tất nhiên NS vẫn giữ theo chủ nghĩa vô thần chỉ hướng theo điều thiện. Theo NS Đạo nào cũng tốt cả thôi song khi anh theo một giới luật sẽ bị gò trong một khuôn khổ nhất định, mà NS không thích thế.
Trở lại vấn đề Đạo (Ki tô giáo) ở Hội trường Cậu Liên, NS không gặp trường hợp nào, chỉ gặp sư ( bên Phật giáo ) cũng được Cậu Liên chữa bệnh. Điều nữa là, theo NS, người Ki tô giáo không tin có các giá, các ma, họ cho rằng chết là về với Chúa. Chỉ có Chúa là đấng tối cao phán quyết tất cả. Vì thế họ không cải táng, không kiêng khem nhiều thứ.
Liệu có phải do đức tin không có ma quấy nhiễu nên họ không đến nơi đó chăng? Hay số lượng ngày xem Cậu Liên của NS quá ít nên không gặp?