thời niên thiếu Nhạc sĩ Lam Phương cũng sáng tác bài hát " Kiếp nghèo"
vì do ông từ An giang chuyển lên Sài gòn, đi đâu cũng khổ cực, nghèo túng.
vì vậy ở Việt nam thời nào cũng có người nghèo đói cả. Người ta nhảy cầu Sài gòn, cầu Cần thơ chết vì thất tình, vì túng quẫn khá nhiều.