Trích dẫn Nguyên văn bởi chú tiểu Xem Bài Gởi
Chú Tiểu có đọc nhiều bài của các thầy, trong đó có tên Ông Lục, vậy Ông Lục là ai? Chú Tiểu Muốn thấy hình của Ông Lục, chú tiểu nghe nói nếu mình có hình Ông Lục để đeo vào người sẽ mang lại may mắn trong làm ăn và cũng như trong cuộc sống, Chú Tiểu muốn hiểu thêm mong các sư huynh và sư tỷ giúp.
:day_dreaming:tỉu mụi cũng đang rất thắc mắc về chú Lục! :( gia đình khó khăn,mẹ thì bệnh tật,tiền học cho tỉu mụi thì phải chạy đôn chạy đáo để lo. vì vậy mụi cũng muốn biết sư Lục là ai? kOn mOng quý thầy giúp đỡ ạ :blushing: nam mô ^^