Nam Mô A Di Đà Phật !
Khẩu nghiệp rất nguy hiểm đó các bạn à ! nên suy nghĩ rồi hãy lên đánh giá người khác nhé.
Chúc chú Dienbatn luôn mạnh khỏe và an khang !
Phật tại tâm , tâm có thiện , từ bi hỷ xả là có phật !

Nam Mô A Di Đà Phật !