Huynh bận quá,lướt Web thôi,để huynh xem và gửi cho ThanhBinh nhé.