Mình hay thấy người dân miền trong thờ ông Thần Tài và Thổ Địa ở nơi trang trọng trong nhà và thường ở dưới đất...và họ thường là dân buôn bán, kinh doanh vừa vừa...
Thường buổi sáng họ thường kính một ly cafe, thắp nhang và nhiều khi là một điếu thuốc và khấn vái. Thường là có lộc, ít hoặc nhiều tùy vào Phước từng người... Như mình thắp nhang kính Thổ Địa và Thần Tài mình có thêm vài ba chục, thậm chí 5-7 chục ngàn mỗi ngày, đó là hồi xưa mình còn đi làm cafe...