Vậy có thể các bài đó bị lẫn với các bài spam, nên Admin xóa nhầm rồi, rất xin lỗi bạn, vì hàng ngày phải xử lý nhiều bài rác quá, có thể bị lọt nhầm vào các bài đó nên bị xóa rồi.
Sorry bạn