Trích dẫn Nguyên văn bởi vuhanp Xem Bài Gởi
còn mà...khỏe hơm Danh giàu...giờ chắc zào lúm roài
Giàu gì anh. Kiếm cơm qua ngày nuôi gia đình thôi. Anh vẫn ổn cả chứ. Mần ăn chắc tấn tới nhiều