- ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN CÓ THẬT MÌNH XIN KỂ LẠI CHO CÁC BẠN NGHE. MÌNH ĐƯỢC NGƯỜI BÀ CON KỂ LẠI