Cháu chào bác, mong bác xem giúp cháu với ạ.

Nữ, sinh ngày 06/04/1999 (dương)
cháu ở miền bắc, cháu lấy chồng năm ngoái mới sinh được 4 tháng, công việc hiện tại chưa ổn định, mong bác xem giúp cháu về công danh, sự nghiệp