Cháu cảm ơn ạ,
Bác ơi cháu co nhầm giờ sinh 1 chút bác xem lại giúp cháu với
Cháu là nữ
Sinh ngày 3/12/1997 Dương lịch 10:30 đêm