Đây là một tác phẩm mới của tác giả Nguyên Phong (Tác giả cuốn Hành Trình về Phương Đông).


Tập 1:
https://thuvienhoasen.org/images/fil...uyen-phong.pdf

Tập 2:
https://thuvienhoasen.org/images/fil...uyen-phong.pdf

Và các bạn có thể nghe sách nói qua app SoundCloud.


Chúc các bạn Tinh tấn!