Tướng khuôn mặt được Phân ra làm Tam Đình, Ngũ nhạc, Ngũ Quan. Nhìn người nhìn khuôn mặt là biết chính tà trắng đen nên không gì quan trọng bằng xem khuôn mặt. Khuôn mặt được chia ra làm tam đình tức trung thượng hạ. Thượng đình từ mái tóc trên trán xuống giữa hai đuôi mắt, trung đình từ hai đuôi mắt xuống giữa nhân trung, hạ đình từ phần giữa nhân trung xuống cằm. Thượng đình sáng, không cao thấp, khuyết hãm thì tuổi trẻ vui vẻ, đầu óc thông minh. Trung đình không khuyết hãm cao thấp thì giữa đời sống ổn, vui vẻ, dễ thành đạt, mũi khuyết hãm nhân tâm không thẳng ngay, dễ bị hình. Hạ đình nếu bình hoà cuối đời an vui, nếu cằm bạnh hoặc Vuông nếu đường Quan lộ khá thì dễ thành danh, làm được việc, có dã tâm.