Hôm nay tkpt mạo muội thuyết phép gọi là phép đúng vì chẳng có gì để gọi nó nên tạm gọi nó là phép vậy.nếu một người bạn của bạn chơi với bạn vô cùng thân thiết nhưng rồi có một ngày người bạn ấy nói xấu sau lưng mình chửi mình là đồ khùng mất dậy mình cảm thấy rất tức giận và nói ùh tui điên tui khùng kệ tui và nghĩ xấu về người đã nói xấu mình theo quan điểm hay góc nhìn của tkpt thấy người đi nói xấu mình vẫn cứ là đúng bởi vì chắc chắn mình làm một điều gì đấy làm cho người bạn kia cảm thấy bực mình nên mới nói xấu mình nên là đúng vậy còn mình lai chửi lại người ta vậy mình đúng hay sai tkpt nói vẫn cứ là đúng vì lúc ấy tui đau có nghĩ dk là tui làm sai nên tui chửi lại bạn như thế tui chửi lai bạn là hoà nhé những nếu một người mà tu theo phật người ta biết vì mình làm sai một điều gì đấy nên người bạn. Kia mới nói xấu mình nên mình cũng không giận như thế vẫn cứ là đúng còn tai sao tkpt noi mình chửi lai bạn mình hay ban mình nói xấu mình vẫn cứ là đúng vì tkpt quán và thấy đk mỗi pháp có ở trên đời này khi sang đều đã có cái lý của riêng mình nên tkpt nói cho dù có như thế nào thì vẫn cứ là đúng ngay cả khi có người huỷ diệt thế gian này tội tình chồng chất tkpt vẫn có thể làm cho họ an trụ nơi chánh pháp và cứu họ nếu như họ ăn năn hối lỗi vì phật có một có thể cứu đk họ trong kinh bát nhã có nói Đức phật nhờ vào quán chiếu ngũ uẩn giai không mà vượt qua hết thảy khổ ách ........ Mà đk cứu cánh biết bàn tkpt cho người ta y theo bat nhã và người nay vãn đk thành phật như thế vẫn cứ là đúng vì văn kinh đuc phật nói quá rõ ràng y theo bát nhã mà vượt qua tám khổ sinh lão bệnh tử là khổ nói tom lai là vượt qua hết thảy khổ nhưng có người lai nói đồ giết người sau này sẽ bị quả báo tkpt vẫn nói bị quả báo là đúng vì các bạn đung bao giờ nghĩ rằng chết đi là không bị quả báo ngay cả phật khi chết nếu mắc nghiệp thì cung vẫn phai trả quả báo vẫn cứ là đúng nhưng người này vẫn giải thoát thì vẫn đúng nếu có người nói phép này sai bét cả roi thì tkpt nói các bạn nói đúng không sai vì theo tkpt tất cả đều đúng cho nên tkpt chua từng tranh cãi với đời và phải ngặm mồm ngậm miệng không nói dk gì tkpt giả sư mỗi người ở trong diễn đan này đều nhiều như số cát song hằng roi đem tất cả cộng lại cũng ko hiểu đk phép của tkpt