Sét đánh thường là định Ngũ Lôi, tức một tia sét chính zích zác là 4 tia sét phụ, ngũ lôi đánh từ trên xuống,đánh ngang và hiếm gặp là đánh nghịch từ dưới lên không trung nhưng dạo này thỉnh thoảng đánh từ dưới lên không trung. Ngũ Lôi thường là vị thần có chức trách cai quản một bộ tự nhất định ví như đạo đức suy giảm, hay là thất đức, hay là người tới hạn chết tức lấy Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín làm chủ. Người bị lôi đánh chết thì trời đã đặt sẵn lệnh kỳ, đình người này thực ra là chỗ lôi đánh theo lệnh z của trời, tức lệnh kỳ z hiện trên đầu người này, đình người này cũng khớp thì đến hạn sẽ bị Lôi đánh chết không sai một li. Thường thần Lôi đi kèm thần sấm, Thần sấm để bảo đảm sự uy nghiêm, công bằng và oai dũng.