Chào bạn, theo mình thì Bạn thích môn nào thì tập cái đó, Cái nào dễ hiểu thì theo tập, có sư phụ ngon lành dễ hỏi dễ hướng dẫn, tài liệu video Ok thì theo tập.. Nên đi từ cái cơ bản thôi.
-dịch cân kinh trọn bộ thì đã có hơn 2000 năm tuổi.
-âm dương khí công thì mới ra, nhưng chắc nền móng thì thì cũng từ mấy phái khí công này nọ ra thôi, chứ chẳng xa lạ gì.

Mình thì Ko theo tập 2 cái này, chỉ tập đánh tay vài cái (Ko biết là của môn phái nào)?? chỉ để khỏe người thôi.