và mong các ad của diễn đàn bổ sung lại hoặc thêm mới các biểu tượng cảm xúc giúp cho sự diễn đạt thêm phong phú, tin nhắn thêm vui nhộn.