Mình may mắn đã tìm được bản vạn pháp quy tông tiếng Việt . Xin hỏi các cao nhân có nên scan ra và share cho đại chúng hay không ? vì trong đó có nói là hữu dụng cho người thiện căn để giúp người , còn người ngu si độc ác thì trở nên hại chính bản thân họ .

Tôi cũng đang băn khoăn quá , sợ bị nghiệp báo nữa ! :whew: