Tôi nhập môn có được nghe nói lại là TSTQ phân 2 phái Nam - Bắc, Bắc phái đai nhỏ đeo chéo, Nam phái đai to đeo cổ hoặc cũng đeo chéo, Thầy tôi chữa bệnh rất giỏi, rất nhiều anh là con, em bệnh nhân theo học và sau này cũng chữa bệnh, tôi chỉ học mót lại của bạn một vài câu chú chữa bệnnh đơn giản như cầm máu, đau cơ, đau bụng, nếu còn tập thì giờ chắc cũng chữa được nhiều bệnh.