có lẽ giờ này đã rất nhiều người quay mặt lại với cái môn này rồi bởi vì: bị người ta đánh vỡ mồm vỡ mặt, không thỏa lòng mê tín dị đoan, không thấy được những điều được nghe, được đọc, được quảng cáo hay được cái gì đó mà bản thân truy cầu...???
thật buồn cười khi thấy mọi người đổ xô đi tìm học rồi lại đổ xô vào nói xấu... bản thân tôi lại thấy ở những người này thật sự quá mê tín dị đoan, suy nghĩ thật hão huyền ảo tưởng(gì mà thần thánh nhập xác, ma quỷ dậy quyền, phá quyền bàng cứt gà, nước đái, quần lót...); chưa kể khi nhập môn được rồi lại lười nhác luyện tập, ba hoa chích chòe, dựa dẫm thái qua(dọc chú đánh quyền...) để đến nỗi bị người ta đánh cho vỡ mồm... rồi quay lại nói xấu môn giống như kiểu tự ái cá nhân như thế này: nào là tôi có bạn hoc, có ông bác bà cô ông chú học, anh em học... bị đánh, hay tôi đánh một thằng học thần quyền... và vân vân.
thiết nghĩ sau này có bạn nào muốn tìm hiểu môn phái hay muốn luyện tập thì nên xem mình có mê tín hay không, khoa học kỹ thuật hiện đại học hiểu được bao nhiêu hay là không biết gì chỉ muốn tu luyện bản thân... nói thật lòng bản thân tôi luyện tập tới nay cũng chẳng hơn gì ai. nhưng tôi thấy phấn lớn người theo luyện đều là không mê tín dị đoan, không tin diều vô nghĩa(vo hình), chỉ tin vào bản thân, tín đạo mà thôi. ngoài ra đã nói rèn luyện bản thân tu luyện về đạo thì nên xác định cho mình mmootj trương trình rèn luyện thật sự(hàng ngay phải luyện tập không bỏ, mưa nắng mệt mỏi không nản, dụng hết tâm sức vào luyện tập không mơ mộng ...) không thì thôi đi.