Cái dây chuyện mặt màu vàng í , là dây chuyền gì vậy các bạn ???
Thầy mình cũng có 1 cái , nhưng mình hok hỏi là dây gì .