Nỗi niềm oan ức tỏ với Thầy
Thầy còn oan khuất nói chi bây
Con oan còn có Thầy bày tỏ
Thầy oan, thầy tỏ với ai đây?
( Ý nói ông Trời cũng còn bị hàm oan nữa là đệ tử các con).
Ly viết bài thi này ngụ ý là nếu bị oan khuất thì cũng ko cần phải bày tỏ làm j, đó là sự khác biệt giữa vi sư và đệ tử.
Hàng ngày biết bao nhiu là sanh linh oán trách ông trời, sao mưa nắng thất thường vv...
Cho nên trên thế giới này chỉ có 1 người hiểu đặng ông trời thôi.Người đó là Thầy.Thầy oan thầy tỏ với ai đây?
Đáng lý ra Ly ko viết nữa, Ly cũng bị oan uổng, Ly bày tỏ với Thầy, thì có bài Thi này, nghe cũng thấm thấm. Rì pót lại trên đây, kiểu j cũng có người hiểu.