Nhà em mới nhờ một thầy cao thủ phong thủy tìm một long mạch để đặt mộ cho các cụ, khi đặt thầy sử dụng một con hàn long, đốt lấy tro rồi đổ xuống huyệt nói là giúp hàn long nhanh, sau 100 ngày có thể bắt đầu có kết quả tốt từ long mạch

Nghe đâu con để hàn long này mua từ trugn quốc với giá hàng trục triệu một con, nhờ các bác cao thủ phong thủy xem giúp em có phải có con để hàn long mạch như vậy không ạ