bài này gián doan lâu quá còn bớ lên làm gi...trên cái cõi dơi này kg có ai thực hiện dc đâu thăm dò tìm kiếm vô ích mà thôi lo ăn ngũ đụ ĩa cho tròn là tốt lắm rồi.ayza..lỗ tai trâu