Chào mọi người
Mình tham gia diễn đàn củng đã lâu ( từ năm 2011 ), hôm nay được duyên lành quay lại diễn đàn giao lưu.
Lý do là thời gian gần đây có mình mong muốn tìm hiểu và học Kinh dịch nhưng nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu và học như thế nào ?Mong được các thầy hữu duyên chỉ bảo. Cám ơn các thầy.