Đây là một câu chuyện gây mất ngủ về một NHÀ XÁC và BẢN NỘI QUY ở đó. Mời các bạn lắng nghe và cùng mất ngủ!
https://youtu.be/OecQAjnBnJQ