Bài Thơ này từ lần ghé thăm anh Đỗ Hoàng Vạn Thông ( anh Tứ). Anh ngồi chuyện trò rất vui, sau đó tặng Thầy tôi mấy câu thơ được anh phác ra rất nhanh, giành rẽ như viết chữ Quốc ngữ vậy. Viết xong anh trao cho Thầy, chỉ cười thật tươi và sảng khoái. Khi bảo anh đọc cho mọi người cùng nghe, anh chỉ cười, xua tay, không giải đáp như vẻ đố mọi người.
Anh Tứ là 1 nhà NC giỏi chữa bệnh bằng Trường Sinh Học, không phải dùng thuốc, anh cũng không hề lấy tiền của ai.
Môn Pháp của anh Do Thầy Tổ là Tiến Sỹ ĐaSira Narađa Sinh năm (1846-1924) truyền vào Việt Nam năm 1972.
Đây là môn pháp khai mở Luân xa rất đặc biệt, Thời gian tu tập nhanh. Môn này Hướng dẫn học viên Thực hành Khai mở LX, Thu nhận nguồn năng lượng vô cùng của Vũ Trụ chuyển vào bản thân mình rồi chuyển tới người bệnh. Khi có dịp KP sẽ đưa tài liệu Thí Pháp cùng các Huynh Đệ.
Bài thơ như sau :
Nhờ các Huynh Đệ Tỷ Muội nào biết Dịch giùm cho mọi người cùng thưởng thức Thơ. KP xin chân thành cảm ơn trước. Thân ái.