Tạ ơn Thầy đã quan tâm. Nhưng không hẳn chỉ là hiếu kỳ, có lẽ đến một lúc nào đó Thầy sẽ rõ.
Al. có tất cả sách của Hòa thượng Thích Thiền Tâm, và Ngài là vị Đại Sư duy nhất Al. ngưỡng mộ ở VN. Chỉ tiếc là cũng không đủ nhân duyên. Al. sẽ đọc lại tiểu sử của Ngài, mong tự mình lý giải được những vấn đề chỉ qua cảm nhận, mà chưa chứng minh chính xác.
Đó chính là lý do đến giờ nầy mà Al. còn cần cầu một Minh Sư. Dĩ nhiên đâu phải để học những cách chế ngự cõi vô hình. Mà chỉ cầu một cái nhìn thấu suốt, khẳng định. Để Al. khỏi hổ thẹn là một kẻ VÔ SƯ. Chỉ có vậy thôi.

Cảm ơn TGVH cho Al. một cơ hội tốt để học hỏi thêm, và biết đâu nhờ đây mà Al. tìm được chìa khóa mở cái phòng bị đóng cửa.