Tin đồn thôi mà mấy bác tiếc hùi hụi thế nhỉ, chưa chắc là có thật đâu. Nếu mấy quyển đó còn tới bây giờ thì cũng như mấy truyện viễn tưởng hiện nay thôi