Sự xoay vần lặp lại hay luân hồi không nguyên xi. Những nhân tố mới, những điều kiện mới, những lựa chọn mới khiến thay đổi kết quả luân hồi. hay còn gọi là đức năng thắng số
Ví dụ: 2000 năm trước đối hoa hạ và bách việt có
- nam việt (207bc-97bc); đối tây hán (202bc-9ac);
- ngũ quốc: lĩnh nam (39-43); Lâm ấp (192-336); chu đạt (157-160); lương long (178-181); giao chỉ (187-227) đối đông hán (25ac-220 ac). Trong suốt 1000 năm từ 86-905, nam hải- tức quảng đông; thương ngô tức quảng tây và giao chỉ tức bắc việt luôn được nhìn nhận là một thể thống nhất như thời nam việt (207bc). Việc đặt trị sở hậu nam việt luôn ở bắc việt khẳng định vai trò quan trọng đầu não của nó đối với toàn cõi nam việt: bắc việt-thương ngô-nam hải;
sự lặp lại như vầy:
- trung hóa dân quốc (1911-1949) tiếp nối là thái oan ứng với tây hán; khởi đầu là tôn; bên này có việt nam của nhà nguyễn (1802-1945); nhưng có nhân tố mới là sự bảo hộ của đại pháp thay vì bị phụ thuộc vào tây hán như nam việt trước đây. Pháp là nhân tố quan trọng làm thay đổi kết quả vòng lặp. Thực ra thái oan có thể được coi là hậu mân việt. do đó còn gọi là tây hán giả. Tây hán thật đã vĩnh viễn không thể hồi sinh vì bị mãn thanh tận diệt long mạch.
- trung hóa nhân dân cộng hòa quốc (1949-nay) khởi đầu là mao ứng với đông hán; bên này có việt nam, đứng đầu là Hồ (1945-nay)
- Nhìn nhận hán từ 202bc -220 ac phải liên hệ với bên này có ngũ đế nam việt và ngũ quốc hậu nam việt.
2 bà trưng giành độc lập ngắn 4 năm. Lấy toàn bộ lĩnh nam tức nam dãy ngũ lĩnh là phục hồi được hệ thống từ thời hồng bàng: phân chia giữa kinh dương vương và đế nghi (mà hậu duệ là sở)
Khu liên đã ly khai thành công để tạo lập lâm ấp quốc tồn tai 144 năm bằng số thời gian tồn tại của nhà nguyễn (1802-1945)
Chu đạt, lương long giành độc lập ngắn 4 năm như 2 bà trưng không khác. Tuy quy mô nhỏ hơn nhưng cũng phục hồi đủ nam việt gồm: bắc việt-quảng tây-quảng đông)
Đây là tiền đề để phạm sĩ nhiếp tái lập nền tự chủ độc lập như nam việt của triệu đà: trong đế ngoài vương. Từ 187-227 là 40 năm: không phải là ít. Khẳng định sức mạnh chính trị to lớn của bắc việt đối với toàn cõi.
Để làm suy giảm vai trò của bắc việt. từ tấn trở đi. Người hán tách hẳn nam hải và thương ngô ra khỏi giao chỉ.
Cách này cũng giông như người pháp chia việt nam thành 3 xứ: bắc kỳ, trung kỳ, nam kỳ. Nhân tố pháp rất quan trọng, nó thay đổi hoàn toàn vận mệnh của quốc gia dân tộc việt nam nói chung (gồm các dân tộc trong quốc gia đó) và vận mệnh dân tộc kinh trong đó.
Xóa bỏ vĩnh viễn chữ hán, một thứ chữ nô dịch con người cả về ngôn ngữ và tư tưởng. con người trở thành nô lệ của chữ. Cả đời học chữ cũng không học hết được. học chữ trở thành khổ sai, tù tội. Chữ la tinh biến 95% dân số mù chữ thành 95% dân số biết chữ trong thời gian ngắn. biến chữ thành công cụ phục vụ tư duy con người. tư tưởng trọng nam khinh nữ đầy lệch lạc cũng như tư tưởng đạo đức giả quan trường của hệ nho nhọ cũng sẽ được rửa sạch dần. bên ngoài là giáo lý sách vở. bên trong là tham ô tham nhũng hôi thối. lý thuyết thì nhiều, thực hành thì ít, xa rời thực tế và quần chúng. Những kẻ được cho là thánh nhọ chỉ đếm đầu ngón tay. Những đạo lý giao giảng hầu như không ai áp dụng, họ chỉ lợi dụng nó để làm cái việc: mua quan bán chức, chạy tội, hối lộ, một xã hội hôi thối và giả dối hay còn gọi là đạo đức giả. Con người trở thành cỏ rác để phục dịch cho mộng bình thiên hạ của chúng. Để lưu danh sử sách thì: một đại công danh vạn cốt khô.
- tư tưởng thống nhất nam việt luôn được các thế lực chính trị tinh hoa của bách việt theo đuổi, lấy đó làm động lực để giải phóng dân tộc: Không phục hồi được nam việt thì tối thiểu cũng giữ được bắc việt. trong 1000 năm độc lập hẳn khỏi đế chế hán (968-1945). Tuy chỉ có mỗi bắc việt mà ta vẫn tồn tại song song với hán. Chứng tỏ 3 điều:
- bắc việt là cội nguồn sức mạnh của bách việt.
- Đế vương không sinh ra ở quảng đông quảng tây mà chỉ sinh ở bắc việt
- nam việt bao gồm cả quảng đông-quảng tây-bắc việt rất mạnh.
- trong bảo tàng nam việt cố cung ở việt tú quảng châu. Người ta khẳng định nam việt là một đế quốc hùng mạnh sánh ngang với roma của tây cùng thời. Việc không công nhận nam việt là một thực thể chính trị của việt nam. Mà đưa nó vào bắc thuộc là một sự ngu rốt nghiêm trọng. Ví thử nguyễn trãi là vị đại quân sư có thể chấp tất cả các loại quân sư của hán cộng lại. đã khẳng định của thực thể nam việt này trong tuyên ngôn bất hủ: từ triệu-đinh-lý-trần: cùng hán-đường-tống-nguyên
Khi lịch sử xoay vần trở lại: để đối trọi với 400 năm hán bắt buộc phải khôi phục lại tính chính thống cho ngũ đế nam việt và ngũ quốc hậu nam việt. thì mới có tâm thế đối xử ngang hàng với hán được.
Như hiện tại con bò điên kia nó nghĩ nó là hán vũ đế- tức tây hán. Nhưng thực ra nó đã đang ở thời đông hán mạt rồi. rồi đây oán động 10 phương. Oan hồn tứ phương xẽ phá tan mặt quỷ của nó. Phơi bày cho thiên hạ bộ mặt thật của nó. Thế giới nhìn nhận đánh giá nó chính xác nhất không gì bằng thời này. Tội ác lặp đi lặp lại nhiều nghìn năm (hơn 2000 năm) thì khó mà có thể che đậy được.
Hán dùng nhiều ngã, hay vô lượng ngã. Giống như con cua, mỗi lần lột xác là thay tên, đổi vỏ.
Ngay thì hiện tại nó dùng 4 cái vỏ liền: hán- trung-hóa-tàu. Vỏ tàu là do bọn việt mặc định.
Hiện tại nó thấy vỏ hán tệ quá thì nó quay sang dùng vỏ trung. Vỏ này nó đang dùng nhiều nhất.
Bên này cũng đa vỏ: kinh-việt-nam-ruẫn. vỏ ruẫn do bọn miên mặc định. Xuất phát của vỏ này cũng không có gì là miệt thị. Ruẫn hay ruãn là chỉ nhà nguyễn bành trướng táng miên từ hồi gia long. Ruãn này cũng có trùng âm là mềm. vì vọng ngữ vào đó mà mềm nắn. chúng không biết vọng vào nguyễn nguyên- tức mạnh như quân nguyên để mà rắn buông. Chúng không biết vọng cả 2 để biết cương nhu đúng lúc. Mấy cái ngã đó xét cho cùng cũng chỉ là công cụ. mắc vào đó thật vô ích. Hán nó biết điều đó nên gọi nó là gì nó cũng nhận. càng nhiều ngã càng tốt. bảo nó là hán bò nó cũng nhận, là hán trâu nó cũng nhận, là hán côn trùng nó càng nhận. phật đạo có vô sở trụ. Thì đời có vô biên trụ. Đời ko có gì để trụ thì ra đi rất sớm.
tây hán ( đỉnh phát ở liêu triệt) và đông hán (đỉnh phát ở liêu đát) gọi là sáng 7, chiều 3; đến đêm thì tàn. Đông hán lặp lại tây hán nhưng ở thời khác, thế khác, kết quả khác. Có một thứ gọi là sao chép lượng tử, hay rối lượng tử. việt làm gì thì hán có thể làm lại cái đó và ngược lại. chỉ là hơn hoặc kém, gọi là nhái, sao chép… bên này chỉ có họ lê sánh ngang với hán được. dài lê thê từ 1428-1789 là 365 năm tức là 365 ngày đó. Hán ko ko nhận là bắc, nam, đông tây mà là trung để đánh khắp xung quanh, bành trướng mở rộng. gọi là bắc thuộc là cực thiếu chính xác ko đúng, ko chúng.
Âm vựng hán cực yếu kém, què cụt. Trùng lặp vọng ngữ vọng tưởng nặng. nó không có âm lê, tráo của nó thì không phải là triệu của ta. Trong tiếng quảng đông người ta đọc là triệu không phải là tráo. Việc gom gộp chỉ là đánh lận, dẫn đến nhầm lẫn trùng lặp. ta hạn chế trùng lặp hán tăng cường cái đó. Nguyễn là nguyễn mà ruãn là ruãn không liên can gì. Bọn yue quảng đông đó khi đến việt nhận là người hán mà không biết dơ mặt: chỉ nói được tiếng quảng đông, một tí tiếng hán cũng ko nói được mà nhận là hán gì. Mất gốc. bọn mân đó. Cố bám víu vào hán nhưng bọn kia có nhận đâu. Giòng nào giống đó. Lạ gì nhau. Chỉ có sự tuyên truyền bịp bợm kiểu gốc phát tích của hán là ba tỉnh hắc long giang, cát lâm, liêu ninh. Thế là dân hán tin. Đó chỉ là để xoa dịu nhau. Ba tỉnh kia là phát tích của người mãn và người chosun cổ. trò tuyên truyền này cũng kiểu như bảo hán việt là anh em. Thật ngây thơ. Kiểu lừa trẻ con vậy.
1. Liêu bang 1.1. liêu tú
2. Liêu doanh 1.2. liêu trang
3. Liêu cung 1.3. liêu đát
4. Liêu hồng 1.4. liêu triệu
5. Liêu hằng 1.5. liêu long
6. Liêu khải 1.6. liêu hỗ
7. Liêu triệt 1.7. liêu ý
8. Liêu lăng 1.8. liêu bảo
9. Liêu hạ 1.9.liêu bỉnh
10. Liêu tuân 1.10.liêu toản
11. Liêu thích 1.11. liêu chí
12. Liêu ngao 1.12. liêu hoằng
13. Liêu hân 1.13. liêu biện
14. Liêu khản 1.14. liêu hiệp
15. Liêu anh

Đa ngã, khó giữ, khó bắt. giúp giảm áp lực chĩa khi vận hành. Nên hán nó rất ung dung nghĩ chẳng ai động được vào nó. Cùng lắm thì chết rồi sống lại, lột xác thay vỏ. thành con cua khác.
Các ngươi thật đáng thương hại. khôn không ra khôn, ngu không ra ngu. Nếu bệnh của các ngươi là thập tử nhất sinh, thì giờ cũng đã ngũ tử ngũ sinh, thuyên giảm ít nhất một nửa. nên tự lo liệu hậu sự lấy. ta phải đi làm việc khác. Không thể bưng bô, rửa đít cho các ngươi mãi được.