Cuốn 6 Trích Kỳ Môn độn giáp tiếng Hán.Độn dương (từ cục 5 đến cục 9):

http://www.mediafire.com/file/7ebfxc...iáp.docx/file

-còn tiếp 9 cục độn âm-