Hôm nay 08/04/2020, TT NGHIÊN CỨU TIỀM NĂNG CON NGƯỜI vẫn còn tức là phía thách đấu bị thua rùi