CHƯƠNG TRÌNH LỄ GIỖ QUỐC TỔ

HÙNG VƯƠNG



Mùng 10 tháng 03 năm Kỷ Sửu (nhằm ngày 04 tháng 04 năm 2009)


TẠI TỔ ĐÌNH QUỐC TỔ LẠC HỒNG
Số 94 Nguyễn Thái Sơn – phường 3- Q. Gò Vấp- TP. HCM.



Mùng 09 tháng 03 năm Kỷ Sửu (nhằm ngày 03 tháng 04 năm 2009 )


16h – 17h Lễ khai môn Thượng Đại Kỳ.


17h – 19h Lễ Cung Nghinh Quốc Tổ.


19h – 22h Hát Chầu Quốc Tổ HÙNG VƯƠNG.

Xưng tụng công đức QUỐC TỔ và những bậc Tiền Hiền có công với đất nước.



Mùng 10 tháng 03 năm Kỷ Sửu (nhằm ngày 04 tháng 04 năm 2009)


6h – 7h Lễ Tiền Hiền, các anh hùng liệt sĩ, hồn thiêng sông núi, cầu quốc thái dân an.


7h – 8h Dâng hương QUỐC TỔ và lễ tế chính thức.


8h – 10h Tiếp rước quan khách và các đoàn thể đến dâng hương QUỐC TỔ.


10h – 13h Quan khách và bá tánh dùng cơm thân mật.


14h Hạ Kỳ - Bế môn hoàn mãn.







BAN TỔ CHỨC LỄ

GIỔ QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG

Kỷ Sửu (Năm 2009)



Tại Tổ Đình Quốc Tổ Lạc Hồng

Số 94 Nguyễn Thái Sơn – phường 3- Q. Gò Vấp- TP. HCM.



Trưởng ban: Ông PHAN CÔNG KHÂM (SƠN HỒNG ĐĂNG)


Phó ban: Ông TRẦN NAM

Ông LÊ TRUNG NGHĨA


Thư Ký: Ông NGUYỄN VĂN PHƯỚC


Thủ Quỷ: Bà NGUYỄN THỊ THÚY PHƯỢNG



CÁC TIỂU BAN



Ban nghi lễ: Ông SÁU HÒA.

Ban tiếp dân: Ông TRẦN NAM, Ông TƯ NGHĨA, Ông SÁU HÒA, Ông KỲ NHÂN, Bà KIM HOA.

Ban dâng hương: Ông CƯỜNG.

Ban trật tự: Ông TÀI, Ông HUỲNH THẬP.

Ban phòng trù: Bà THÚY PHƯỢNG.