TB thấy một số bạn vào hỏi TB về ngải cầu tài, trồng ngải thì dễ ,không ai cũng luyện được dễ dàng đâu, phải có duyên .

TB chỉ các bạn một lọai hoa Qùynh mà "phải hoa màu đỏ mới được".

Cây Quỳnh trồng trong nhà , khi cây có hoa bạn sẽ thấy thú vị của nó, cây này không cần luyện phép ,nhưng phải đi làm nha , chứ không phải ngồi không chờ tài tới đâu.