a di đà phật nghiệp chướng!!! bác vivo2k nói đúng đó bác pcmanvn giúp chị Hằng liên hệ với thầy năm hậu có thể giúp gia đình chị ấy!!!