Truyện rất hay, đang tìm đọc lại Kafka bên bờ biển.

Văn chương của Haruki nói thật là không phải là thuộc dạng all-age & common reader