Trích dẫn Nguyên văn bởi budsas90 Xem Bài Gởi
Mình muốn hỏi về hai trường phái Phật Giáo như sau :
- Phật giáo nguyên thủy tu tập như thế nào và đích đến là gì ?
- Phật giáo phát triển tu tập như thế nào và đích đến là gì ?
- Hai trường phái trên thì trường phái nào đang có nhiều người theo hơn ?
1.Phật giáo nguyên thủy tu tập như thế nào và đích đến là gì ? Đáp: phật giáo nguyên thủy tu tập theo đúng những điều đức phật thích ca đã chỉ dạy! Đích đến là làm chủ bốn khổ đau căn bản là sinh già bệnh chết!
2. Phật giáo phát triển tu tập như thế nào và đích đến là gì ? Đáp: phật giáo phát triển là do ngoại đạo mạo nhận đưa ra, mạo nhận phật thuyết, thực chất là các pháp tu tập của ngoại đạo không phải pháp nhà phật.
Đích đến là dăm ba thần thông vặt để lừa đảo kẻ u mê không làm chủ được khổ đế!
3. Hai trường phái trên thì trường phái nào đang có nhiều người theo hơn ? Đáp: phật giáo phát triển nhiều người theo hơn vì giờ đang thời mạt pháp trùng phát triển rất mạnh.